اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

دیپلمات؛ یک نمونه موفق

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری ۱۵۰ کیلومتر آن‌ورتر بعد از شهر ملایر، تابلوی به شهر بروجرد خوش آمدید را…

همدان پارکینگ عمومی ندارد

*مریم امیری *خبرنگار امروزه چهره شهرنشینی با زمان‌های دور بسیار متفاوت شده است. در دوران کنونی…

شهر من دیگر آرام نیست

*فاطمه محمدی‌کیا *کارشناس ارشد معماری شکل­های شهری به دو دسته شطرنجی و دایره­ای تقسیم می­شوند. از آن‌جا که…