اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

همه باید شرمنده باشیم

«امیرشهاب رضویان» هنرمند فیلمساز که اصالتا اهل همدان است، در پی جمع آوری بیلبوردها و بنرهای محمدرضا شجریان در این…

نام شجریان بر معابر همدان

۳۵۰ هنرمند و فعال فرهنگی در نامه به رئیس شورای شهر همدان خواستار نام‌گذاری یک میدان به نام استاد شجریان شدند

بام سبز

*اکبر تنهایی *کارشناس ارشد معماری معماری سبز یا معماری پایدار روشی بسیار حرفه‌ای و مناسب برای زندگی انسان…

پل‌های جدایی !

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی با افزایش تردد و حضور خودروها در معابر شهری به ناچار…