اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

شهر و گفتمان فرهنگی

*داوود احمدی *دانشجوی دکترای معماری هر از گاهی شنیده می‌شود شیشه‌های اتوبوس‌های عمومی شکسته شده‌اند، در‌ها و…

چرا همیشه نظاره‌گریم؟

*عاطفه کلهری همه ما در قبال محیطی که در آن زندگی می‌کنیم وظایف و حقوقی داریم؛ حقوق شهروندی.  آشنا شدن با حق و…

آقا بوق نزن!

در سال‌های اخیر که حجم اتوموبیل در خیابان‌های همدان بسیار زیاد شده است به راحتی می‌توان به اهمیت توجه به فرهنگ صحیح…

حمل و نقل در طرح جامع همدان

*مریم صوفی *کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شهرهای ایران مسئله حمل‌و‌نقل درون شهری…

رگ‌های خشکیده، زیر پوست شهر

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست همدان سرزمین  قنوات فرهنگ قنات، فرهنگ قناعت است؛ فرهنگ…