شهر خلاق

سید محمدجواد حسینی مرصع- کنشگر معماری و شهرسازی

0

خلاقیت واژه‌ای آشناست که افراد در زمینه‌های مختلف بارها این واژه را شنیده‌اند و به نظر بسیاری از صاحبنظران علوم و فنون مختلف کلید کسب موفقیت فردی و جمعی افراد در گرو داشتن خلاقیت است. چراکه در دنیای امروزی اصل رقابت‌پذیری و پیشی جستن از رقیبان در عرصه‌های مختلف اصلی غیرقابل انکار است. در این بین افراد و جوامعی موفق هستند که بتوانند راه‌حل‌های نوینی برای جلب مشتری و توسعه فردی و اجتماعی خویش به بازار ارائه دهند. بنابراین پرداختن به رشد و پرورش خلاقیت در برنامه‌های آموزشی جوامع توسعه یافته روز به روز جایگاه رفیع‌تری می‌یابد و در بسیاری از جوامع مذکور سیستم‌های آموزشی از همان سنین کودکی و خردسالی به سمت کاستن از محفوظات و ارتقای خلاقیت سوق پیدا کرده است. در عرصه شهر و شهرسازی چندی است که واژه شهر خلاق در میان محافل تخصصی و حرفه‌ای طرح و مسائل و مباحث گوناگونی پیرامون موضوع، مورد بحث قرار گرفته است. در واقع شهر خلاق شهری است که زمینه بروز خلاقیت‌های شهروندان را فراهم می‌کند. این زمینه‌سازی و پرورش و نمایش استعدادها منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی در شهر می‌شود. در واقع در شهرهای خلاق تولید فکر نو اصلی‌ترین محصول ارائه شده توسط شهروندان خواهد بود. البته رشد و توسعه صنعتی و رونق کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید صنعتی اگرچه در بسیاری از شهرها تولید ثروت کرده است اما با توجه به آثار زیست محیطی این دست تولیدات و از طرفی  پایین رفتن نرخ اشتغال ایجاد شده نسبت به میزان سرمایه‌گذاری لازم در صنایع به ویژه صنایع سنگین به علت ماشینی‌شدن و حتی رباتیک شدن بسیاری از تولیدات، در شهر خلاق رویکرد تولیدات و به سمت تولیدات فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی و مانند این میل می‌کند. در واقع در شهر خلاق حمایت و پرورش از نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران برای پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی شهر بهره برده می‌شود .

در شهر همدان با سابقه دیرینه در تاریخ و تمدن و فرهنگ به نظر می‌رسد رویکرد شهر خلاق بتواند در توسعه همه جانبه شهر مفید باشد چراکه این شهر از دیرباز مهد پرورش هنرمندان و عالمان و نخبگان زیادی بوده است. از طرفی این رویکرد می‌تواند در شکل‌گیری شهر سبز و توسعه پایدار شهر همدان مفید باشد و حال که خواسته یا ناخواسته شهر همدان با کم بهره بودن از وجود صنایع و کارخانجات شهری صنعتی تلقی نمی‌شود، می‌توان با سمت و سو دادن به برنامه‌های توسعه شهری در این دیار در جهت تولیداتی بر مبنای خلاقیت انسان در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و علمی از مواهب این نگاه در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شد.

در راستای ایجاد شهر خلاق باید با سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترسازی کالبدی و نرم‌افزاری این رویکرد را یاری رساند. بنابراین ساخت مجموعه‌های آموزش هنر و ورزش و ایجاد پارک‌های علم و فناوری و آگاه‌سازی  و ترویج فراگیری مهارت‌های مختلف باید در برنامه‌ریزی‌های شهر در نظر گرفته شود تا با فراهم کردن بسترهای بروز خلاقیت، شهر و شهروندانی خلاق را به عرصه‌های ملی و جهانی معرفی کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.