فرهنگ؛ آخرین نیاز شهروندان

0

*حسین زندی

*سردبیر

بر اساس نظریه مازلو؛ روان‌شناس انسان‌گرا، نیاز انسان بر اساس اولویت طبقه‌بندی می‌شود. این تقسیم‌بندی به ترتیب نیازهای زیستی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، احترام و در نهایت خود شکوفایی و خود انگیزشی تعریف شده است.

اما ظاهراً ایرانی‌ها این نظریه‌ها و تعریف‌ها را به کلی برهم زدند و به این تقسیم‌بندی و اولویت باور ندارند، چراکه گاهی گروه یا بخشی از جامعه به یکی از نیازها اقبال بیشتری نشان داده و سایر نیازها را نادیده می‌گیرند.

به طور مثال از مسئولیت‌های مدیریت شهری علاوه بر بحث تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری، پرداختن به حوزه فرهنگ است، به همین دلیل در کنار سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف سازمانی با عنوان فرهنگی و اجتماعی در نهاد شهرداری جای گرفته و گاهی در مناطق مختلف شهرداری نیز معاونتی با همین عنوان تعریف می‌شود. اما ظاهراً مردم ایران به ویژه شهروندان همدان به موضوع فرهنگ و مسئولیت فرهنگی شهرداری توجه چندانی ندارند. به دیگر سخن در نیازهای اساسی مردم همدان فرهنگ جایگاهی ندارد. به گواهی مدیران شهری بیشترین مطالبه شهروندان همدانی از شهرداری، آسفالت‌ریزی در کوچه‌ها و معابر بوده و شهرداری نیز بر اساس مطالبه و خواست همین مردم، که همانا آسفالت معابر بوده، انجام وظیفه کرده است. در دو سال گذشته تقریبا کوچه‌ای بدون آسفالت در مناطق شهری همدان باقی نمانده است. بلکه اخیراً به درخواست برخی از شهروندان و باغداران، کوچه‌باغ‌های دره مرادبیک هم آسفالت شده است. حال این‌که چرا نیازهای مردم همدان در چند مورد خاص خلاصه شده و به نیازهای فرهنگی یا دیگر نیازهای زیستی توجه نمی‌شود سوالی است که بهتر است جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی به آن پاسخ دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.