مرور رده

کتاب و ادبیات

در رویای نویسنده

*محمد رابطی خوانندگان محترم! باید این نوشته با یک ای کاش بزرگ شروع شود: ای کاش عبدالله رضوی عمادی در روزگاری متولد می‌شد و سیر حوادث زندگی‌اش طوری رقم می‌خورد که…

مهمان نویسنده

حیاتی: وقتی شما بدانید آدم مقابلتان چرا عصبانی است و پرخاش می‌کند دیگر به او پرخاش نمی‌کنید چون چراییش را می‌دانید و من هم خودم چون فوکو را خوانده بودم. در مصیبت‌ها…