مرور رده

کتاب و ادبیات

عاشق ایران

*محمد افشار *مدیر انجمن شاهنامه‌خوانی چکاد «او ایرج افشار است و بس، رها از هر عنوان و لقبی. پژوهشگرانِ عرصه ایران‌شناسیِ جهان، در حوزه‌های تاریخ، مردم‌شناسی،…

صفاریان

*شهرام غفوری *مدرس دانشگاه                                                                                                            خاستگاه اولیه صفاریان…