مرور رده

سلامت

مادری با عطر بیدمشک

*زهرا کرد *پرستار قرار بود حالش که خوب شد و از بستر بیماری برخاست، روز تولدش (هفدهم دی ماه) کیکی بخرم، به دیدنش بروم و اگر پاهای ورم کرده‌اش اجازه داد با هم دوری…

پدر! مادر! شما متهمید!

آقای الف می‌گوید: کاش خانواده‌ها به جای صرف وقت برای تماشای تلویزیون با فرزندان خود گفتگو کنند! این گفتگوها منجر به ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده شده و از بسیاری از…