مرور رده

اجتماعی

رودخانه‌های محصور

*فاطمه محمدی‌کیا *کارشناس ارشد معماری نقش قدسی و آیینی آب در بین ایران قدیم به قدری مهم و دارای ارزش بود که پس از نور (آتش) مهم‌ترین عنصر مقدس و آیینی به شمار…

رودخواری قدغن

دادستان همدان: در حال حاضر کارهای مطالعاتی رودخانه گنجنامه مراحل پایانی خود را طی می‌کند و تیم مطالعاتی طی جلسه‌ای در شورای شهر جزئیات را توضیح دادند و ما نیز…