مرور برچسب

انتظار

انتظار

*دکتر عبدالله نصرتی *عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا زهی خجــــــسته زمانی که یار بازآید به کام غمـــــــزدگان غمگسار بازآید به پیش…