مرور برچسب

باغ‌شهر

معماری پایدار

*مجید ملکیان *مدیرمسئول غیاب فضای سبز در ساخت و سازهای شهری یکی از مقوله‌های پر چالش شهری در همدان است. همدان که روزگاری باغ شهر نامیده می‌شد، در سایه ساخت و…