مرور برچسب

بام سبز

بام سبز

*اکبر تنهایی *کارشناس ارشد معماری معماری سبز یا معماری پایدار روشی بسیار حرفه‌ای و مناسب برای زندگی انسان معاصر است که کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد. گیاهان نقش…