مرور برچسب

تخریب

مدیریتِ ویروسی

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری این روزها ورود ویروس جدید کرونا در چرخه­ زندگی ایران، کل سبک و سیاق زندگی اسفندماهیِ  مردم را به نفع خودش تغییر داده است. به…

باغ معتمد تخریب می‌شود

آیا این جملات معروف را که «پوشش گیاهی و فضای سبز در هر شهر و کشوری جزو سرمایه‌ها و ثروت آن جامعه به حساب می‌آید و حفاظت از این گنجینه ارزشمند در توسعه و آبادانی آن…