مرور برچسب

روزمرگی‌های یک پرستار

ساکن طبقه وسط

*زهرا کرد *پرستار طبقه وسط جایی است که مسئولیتی بی‌کران با اختیارات محدود داری. جایی از جهان که محل زندگی توست، غذا می‌خوری، می‌خوابی، غمگین می‌شوی، شاد می‌شوی،…