مرور برچسب

زنان

به حکم زن بودن…

*زهرا کرد *پرستار به عادت مالوف ابتدای شیفت با همکاران در حال گفتگو و تحویل دادن بیماران به یکدیگر بودیم؛ ضمن عبور از اتاق یک چشمم به بیمار جدیدمان افتاد؛ برخلاف…

تابویی به اسم زن

*زهرا کرد زنان در جامعه ما همواره تابو بوده‌اند. تابویی که در معماری با مفهوم اندرونی، در گفتار عامه با عنوان منزل و نام فرزند ذکور، در تاریخ با عنوان…

میمنت خانم

*مریم رازانی *نویسنده مدت‌هاست قشر تازه نفس و تحصیلکرده‌ای با عنوان فال‌بین و پیشگو و عناوینی از این دست، عمدتا در میان اقشار مرفه و به اصطلاح بالادست جامعه و…

تفریح یا مزاحمت؟

این شکل از مزاحمت‌های خیابانی که توسط خودروهای تانک پیکر و نامتعارف صورت می‌گیرد، برای صاحبانشان نه جنبه مزاحمت که اسباب سرگرمی و جلب توجه است

تاریخ مصائب

*مریم رازانی *نویسنده تاریخ ایران زنان مقتدر زیادی را به خود دیده و در اعصار گوناگون، زنان حکومت‌گر، شاعر، سخنور و مبارز پرورده است. از (یوتاب) خواهر…