مرور برچسب

شوق زندگی

شوق زندگی

*زهرا کرد *پرستار اواسط تابستان 99 مردم سعی در بازگشتن به روال سابق زندگیشان را دارند، اقتصاد ِفلج شده رمقی برای برخاستن ندارد و مسئولین سعی در جذب بازارهای…