مرور برچسب

کودکان

نقض حقوق کودک

*«بخش آخر» *یلدا خاکباز *تسهیلگر حوزه کودک برخی از رفتارهای مربوط به نقض حقوق کودک آشکار است. اما گاهی کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند از این واقعیت…

اعتیاد در کودکان

*نصراله پزشکی *متخصص اطفال دامنه تاثیرات مخرب اعتیاد که نقطه پایان پلیدترین تجارت دنیای مدرن است، بر زندگی و آینده کودکان بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که در…

دندانپزشکی پیشگیری

*فاطمه طاهری *تکنسین بهداشت دهان و دندان علم دندانپزشکی در روزگار امروز با وجود پیشرفت‌های فراوان و با اهمیت در خصوص زیبایی و حفظ دندان‌ها به حوزه پیشگیری توجه…