مرور برچسب

کیفیت پایین

غم نان و نان‌آور و نانوا

نان همیشه در کشور ما موضوع پیچیده‌ای بوده است. چه آن زمان که تعداد نانوایی‌ها کم بود و کفاف جمعیت را نمی‌داد و شهروندان مجبور بودند ساعت‌ها در صف بایستند شاید چند…