کاهش میزان بارندگی در بلند مدت

0

میزان بارش استان به ترتیب نسبت به سال زراعی گذشته ۴۴ و نسبت به بلند مدت ۳۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی همدان، مدیر این اداره در خصوص وضعیت بارش استان همدان در سال زراعی گذشته گفت: داده‌های بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان و مقایسه آن با بلند مدت نشانگر این است که در طول سال زراعی(۱۴۰۰-۱۳۹۹)، میزان بارش استان به ترتیب نسبت به سال زراعی گذشته ۴۴ و نسبت به بلند مدت ۳۱ درصد کاهش داشته است. این شرایط کمبود بارش برای کشور به ترتیب نسبت به سال زراعی گذشته ۵۱ ونسبت به بلند مدت ۳۹ درصد کمتر بوده است.

«حسین عابد» افزود: میزان بارش سال زراعی جاری در استان ۲۳۵ میلی متر بوده در صورتی که سال زراعی گذشته در همین مدت میزان بارش ۴۱۸ و در بلند مدت ۳۴۳ میلی متر ثبت شد. به عبارتی استان همدان نسبت به بلندمدت ۱۰۷ میلی متر بارش کمتری را دریافت کرده است.

مطالب مرتبط

وی اظهار کرد: در این سال زراعی برخی رکوردهای اقلیمی نیز ثبت شده است به طوری که فروردین امسال همدان در طی ۴۵ سال گذشته بی سابقه بوده است (ایستگاه هواشناسی فرودگاهی همدان ۶.۶ میلی متر ) به دنبال فروردین، چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز باز رکورد (ایستگاه هواشناسی فرودگاهی همدان ۱۵.۵ میلی متر ) ثبت کرد. به عبارتی کمبود بارش بهار سال ۱۴۰۰ در برخی از ایستگاه‌های استان بی‌سابقه و یا کم‌سابقه بوده است. در بین شهرستان‌های استان همدان، کمترین کاهش دریافت بارش در شهرستان درگزین با ۶۰ میلی متر و بیشترین مقدار کاهش بارشی دریافتی مربوط شهرستان تویسرکان به مقدار ۱۴۵ میلی متر بوده است.

عابد در خصوص دمای استان در طول سال زراعی گذشته گفت: داده‌های دمای هوای ایستگاه‌های هواشناسی استان و مقایسه آن با بلند مدت نشانگر این است که در طول سال زراعی(۱۴۰۰-۱۳۹۹)، میزان دمای هوا استان به ترتیب نسبت به سال زراعی گذشته ۱.۶ و نسبت به بلند مدت ۱.۳درجه سلسیوس افزایش داشته است. این شرایط افزایش دما برای کشور به ترتیب نسبت به سال زراعی گذشته ۱.۳ و بلند مدت ۰.۹ درجه بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان عنوان کرد: در بین شهرستان‌های استان، فامنین کمترین افزایش دمای (۰.۹) و تویسرکان(۲.۰) بیشترین افزایش دما را نسبت به بلند مدت داشته‌اند. در طی بهار و تابستان امسال چند رکورد دمایی استان نیز جابجا شد. به طوری که ۲۸ خرداد دمای همدان به ۳۹ درجه رسید که در داده‌های بلندمدت خرداد ماه، چنین دمایی بی‌سابقه است و این دما در اواسط تیر ماه ثبت می شد به عبارتی بیست روز رودتر ثبت شد. در فامنین در ۱۹ خرداد دما بیشینه به ۴۲.۱ درجه سلسیوس رسید که این نیز بی سابقه بوده است. با ورود موج گرمایی در روزهای پایانی خرداد، تمامی بیشینه های دمای ایستگاه‌های هواشناسی در سطح استان رکوردهای بی‌سابقه‌ای را نسبت به بلندمدت بر جا نهادند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.