مرور رده

شهری

روددره‌ها؛ تاریخی در نقاب

*عرفان صفانیا *کارشناس ارشد شهرسازی زمینه‌های شکل‌گیری هر شهر، ریشه‌ها و هویتی از شهر را به خود اختصاص می‌دهند. این زمینه‌ها بر اساس فرهنگ، جغرافیا، روابط با…

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان همدان:
پاک‌سازی رودخانه‌ها از فاضلاب، اعتبارات

آذرتکین: 85 درصد از شبکه فاضلاب دره مرادبیک جدا و احیا شد تا از سرازیرشدن آن به درون رودخانه این روستا جلوگیری شود، اما قسمت‌هایی از دره مرادبیک و جاهایی که شیب…

رگ‌های فاضلابی شهر

همدان‌نامه: سال‌های طولانی است، با ورود فاضلاب به رودخانه‌های همدان، شهروندان این شهر، از استفاده از این مواهب الهی محروم شده‌اند. از طرفی بوی نامطبوع فاضلاب، اعتراض…