مرور رده

شهری

شکافت بافت تاریخی

از سال گذشته که برای چندین بار صحبت از تشکیل شهرداری منطقه جدید در همدان با عنوان شهرداری منطقه بافت تاریخی شد و شورای چهارم در اجرای آن جدی‌تر شد، فعالان میراث…

چقدر زود دیر شد

*عاطفه کلهری همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم . فروغ فرخزاد همدانم را دوست دارم، خوشحال در آفتاب و آرام در سایه سارش،…