مرور رده

شهری

متروپل‌های دیگر

*سید محمدجواد حسینی‌مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی حادثه متروپل و جانباختن عده‌ای از هموطنان مظلوممان در زیر آوار بی‌مسئولیتی آن‌چنان دردناک است که دست بر قلم…

«درختکاری» نه؛ «درخت‌کُشی»

نهال‌ها موجود زنده هستند و می‌توانند ١٠٠ سال عمر، خاك را حفظ و هوا را تلطيف كنند و سايه بدهند. اگر اين موارد را رعايت كرديم كه درختكاری خيلی هم خوب است، اما اگر قرار…