مرور رده

شهری

«درختکاری» نه؛ «درخت‌کُشی»

نهال‌ها موجود زنده هستند و می‌توانند ١٠٠ سال عمر، خاك را حفظ و هوا را تلطيف كنند و سايه بدهند. اگر اين موارد را رعايت كرديم كه درختكاری خيلی هم خوب است، اما اگر قرار…

در شهرهای موفق دنیا، شهرداری‌ها متولی گردشگری هستند
جا خالیِ شورا و شهرداری همدان از

در اغلب کشورها، شهرداری‌ها به‌عنوان مهم‌ترین سیستم در سازماندهی و شکل‌دهی به شهر بزرگ‌ترین نقش را در توسعه گردشگری شهری دارند. این در حالی است که شورای شهر ششم…