مرور رده

شهری

بن بست شهرداری بافت

اگرچه از چند سال پیش، مدیران شهری و استانی از راه‌اندازی شهرداری بافت تاریخی با هدف مرمت، حفظ و احیای آن صحبت می‌کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند درباره آن با هم به اتفاق…

شورای مشورتی یا مشارکتی

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی در شماره پنجاه این هفته‌نامه در اسفندماه 98 یادداشتی از اینجانب با عنوان «از رودخانه تا عنصری با نام کانال»، به‌صورت…

با آزادسازی حریم رودخانه و توجه به گردشگری؛
رود دره «گنجنامه» را به «دربند» تبدیل کنید

رود دره‌هاي شهري جزئي از پيكره طبيعي شهر، بستر باغ‌هاي قديمي، بستر جوي و جويبار زنده و سلامت، دالان هواي پاكيزه و مامن پرندگان و از همه مهم‌تر بستر پيوند زندگي شهري…

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان تأکید کرد:
عزم جدی برای آزادسازی حریم

شاهسوند: با توجه به اعتباراتی که امسال برای این موضوع داده شده، ۹ هکتار از رودخانه‌ها و مسیل‌های سراسر استان را طبق اولویت‌بندی و مناطقی که در آن‌ها تصرف صورت…