مرور رده

فرهنگی و هنری

یاد مردانِ مرد

*سید امیر قشمی *مدیر موزه آموزش و پرورش پویایی و ماندگاری و یا ایستایی و سکون هر جامعه‌ای را از ادبیات و هنر آن سرزمین می‌توان فهمید، از این‌رو هر جامعه‌ای که…

پیام الوند منتشر شد

*حسین زندی *خبرنگار کتاب «پیام الوند» به کوشش «نصرالله آژنگ»، «علی دمقیان»، «عباس زندی»، «زهرا معین» و «مسعود میدانچی» با همکاری «امیر مفتون» منتشر و در زمستان…