مرور رده

خانواده

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان ما آموزش ندیده‌ایم تا زیبایی درونمان را ببینیم. ما آموخته این تا پسران کوچک خوب، دختران کوچک خوب، پدر و مادر و هر نقش خوبی را بازی…

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان در جامعه و فرهنگی که زبان «شغالی» حاکم است، راه برانگیختن افراد از طریق انتقاد و اهانت شکل می‌گیرد. به طوری‌که فرد همیشه احساس گناه و…

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان همانطور که در یادداشت نخست به ضرورت یادگیری مهارت ارتباط موثر اشاره کردیم در این نوشتار می‌خواهیم به صورت ویژه‌تر مراحل اصلی…

نقض حقوق کودک

*«بخش آخر» *یلدا خاکباز *تسهیلگر حوزه کودک برخی از رفتارهای مربوط به نقض حقوق کودک آشکار است. اما گاهی کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند از این واقعیت…