مرور رده

خانواده

تفریح یا مزاحمت؟

این شکل از مزاحمت‌های خیابانی که توسط خودروهای تانک پیکر و نامتعارف صورت می‌گیرد، برای صاحبانشان نه جنبه مزاحمت که اسباب سرگرمی و جلب توجه است

کرونا فرصت یا تهدید

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی روزهای قرنطینه کش آمده‌اند، غول کرونا هنوز تمام و‌ کمال به چراغ برنگشته، با خشم و هیبتی ترسناک‌تر برگشته و ما سعی می کنیم…