مرور رده

خانواده

بوی ماه مهر

*بخش اول *حسین پارسا *روزنامه‌نگار تا همین چند سال قبل، اول مهر واقعا «بو» داشت. بچه مدرسه‌ای‌های کوچک‌تر در سرویس، بهت‌زده و در سکوت، به سرنوشتشان فکر…

پیمان‌نامه و رفع تبعیض

*نصرالله پزشکی *فعال حقوق کودکان در شماره‌های قبل گفتیم که در رابطه با میزان قابلیت اجرایی و تاثیربخشی پیمان‌نامه دو سوال اساسی مطرح است؛ نخست این‌که آیا اساسا در…

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان ما آموزش ندیده‌ایم تا زیبایی درونمان را ببینیم. ما آموخته این تا پسران کوچک خوب، دختران کوچک خوب، پدر و مادر و هر نقش خوبی را بازی…

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان در جامعه و فرهنگی که زبان «شغالی» حاکم است، راه برانگیختن افراد از طریق انتقاد و اهانت شکل می‌گیرد. به طوری‌که فرد همیشه احساس گناه و…

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان همانطور که در یادداشت نخست به ضرورت یادگیری مهارت ارتباط موثر اشاره کردیم در این نوشتار می‌خواهیم به صورت ویژه‌تر مراحل اصلی…