مرور برچسب

آثار تاریخی، معماری، مهدی حجت

مهدی حجت در گفت‌وگو با همدان‌نامه:
وقتی آثار تاریخی از بین می‌رود، ما بدون شناسنامه می‌شویم…

*حسین زندی *خبرنگار طی سال‌های اخیر، در همدان، روند تخریب تک‌بناهای تاریخی سرعت گرفته که بخشی از آن ورود افرادی چون بسازبفروش‌ها، پزشکان و بازاریان به عرصه…