مرور برچسب

آقای خوش قول

آقای خوش قول

*داریوش جعفری *هنرمند چند بار با سعید تماس گرفتم و از او خواستم برای مجله کودکان و نوجوانان «پیشوک» که تنها نشریه کودک در غرب کشور بود تصویرسازی کند. با…