مرور برچسب

آموزش‌وپرورش، مدرسه

ناله عاشقان خوش است

*مریم رازانی *نویسنده چندی پیش، از مقابل یک مدرسه غیرانتفاعی که در کوچه‌ای واقع بود، می‌گذشتم. شنیدم کسی فریاد برداشته چرا فرزندش از درسی که هیچ از آن…