مرور برچسب

اپوش، الوند

اکران اَپوش در همدان

ابراهیمی: کوهستان الوند به خاطر وضعیت خاص اکولوژیکی، ظرفیت آفرودسواری ندارد. در مورد ویلاسازی و ایجاد باغات باید بگویم که در متن فیلم اشاره شده که در اراضی که مرتعی…