مرور برچسب

جهیزیه

نقش ایوان

*مریم رازانی *نویسنده نمی دانیم این خبر و خبرهای مشابه  از قبیل تبلیغات فروشندگان و شرکت‌های حمل و نقل کالا که در کنار آن به گوش می‌رسد، چه تعداد انسان را…