مرور برچسب

جورقان، گوراوان

گوراوان هویت دارد

*حسین زندی *روزنامه‌نگار این روزها یکی از چالش‌های مهم شهر همدان، مصوبه الحاق مناطقی از اطراف شهر است که هم ساکنان این مناطق را درگیر کرده و هم ذهن…