مرور برچسب

خانه‌های تاریخی، خانه تاریخی اقبالیان

آغاز یک راه

*حسین زندی *روزنامه‌نگار بعد از جریان رسانه‌ای که برای حفظ خانه اقبالیان (دکتر حوائجی» به راه افتاد، یکی از مطالبات فعالان حوزه میراث فرهنگی، ثبت ملی این خانه…