مرور برچسب

خورزنه، کوه خورزنه

خورزنه؛ ماشین زمان

*محمد رابطی *خبرنگار در نهایت بیست دقیقه رانندگی کافی است تا جایی به بیست میلیون سال قبل پرتاب شوید. بیست دقیقه رانندگی تا یکی از عجیب‌ترین و رازآلودترین مناطق…