مرور برچسب

رسانةف شفافیت‌سازی

درس‌های کرونایی

*اتابک صفری تورج *روزنامه‌نگار این روزها کرونا به بحرانی فراگیر برای جامعه جهانی و چالشی جدی برای بشریت تبدیل شده است. اما با تغییر نگاه، شاید بتوان آن را به…