مرور برچسب

روزمرگی‌های یک پرستار، شب یلدا

چله بیمارستانی

*زهرا کرد *پرستار همه تند تند مشغول انجام کارهایشان هستند. نمونه خون‌ها را زودتر از زمانش می‌گیرند تا اگر اقدام اصلاحی نیاز داشت قبل شروع برنامه انجام دهند. از…