مرور برچسب

زبان قلب

تمرین زبان قلب

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان همانطور که در یادداشت نخست به ضرورت یادگیری مهارت ارتباط موثر اشاره کردیم در این نوشتار می‌خواهیم به صورت ویژه‌تر مراحل اصلی…