مرور برچسب

زنده‌یاد ایراندخت میرهادی

اوُلا

*محمدحسن شایانی *نویسنده صدای زنگ، تاریکی، سرما و بارش برف شدید در آن سال‌ها مفهومی ترسناک داشت. پدرم بلند شد. پیش‌دستی کردم به طرف در دویدم، همین که باز کردم…