مرور برچسب

فضای مجازی، کودکان

بنیان جامعه در آشفتگی

نسل جدید کاملا از رسانه (به معنای واقعی) بی‌بهره است. زیرا الگوی مناسبی در اختیارشان قرار داده نمی‌شود. همین امر از تأثیرات فضای مجازی بر کودکان است که قابل چشم‌پوشی…