مرور برچسب

محمدعلی مهیمنی، سفر سفر

سِفرِ سَفَر

*قسمت دوم (هم‌صدایی) *مریم رازانی *نویسنده شاعرِ سِفرِ سَفَر در کتابی تحت عنوان «نخبه‌شناسی در جامعه‌کُشی» وضعیت ایران را درادوارگذشته بدینگونه به نگارش…