مرور برچسب

مدیریت شهری

نورمهال چه شد؟

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار از سه سال گذشته تاکنون فعالان فرهنگی، هنرمندان، خبرنگاران و شهروندان همدانی پیگیر جلوگیری از ساخت‌وساز در عرصه عمارت تاریخی نورمهال…

کدام شهر دوستدار کودک؟

*نصراله پزشکی *فعال حوزه کودکان در خبرهای هفته گذشته آمده بود که همدان یکی از دوازده شهری است که برای اجرای آزمایشی طرح  شهر دوستدار کودک انتخاب شده است تا در…

مدیریتِ ویروسی

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری این روزها ورود ویروس جدید کرونا در چرخه­ زندگی ایران، کل سبک و سیاق زندگی اسفندماهیِ  مردم را به نفع خودش تغییر داده است. به…

بی‌توجهی به پیاده‌رو‌ها

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دیرباز، خیابان‌ها، میادین و به‌طور‌کلی فضاهای شهری، محلی برای حضور و گردهم‌آمدن مردم بودند. مردم با حضور در این…