مرور برچسب

مرتضی پورصمدی، سینما

مرد اخلاق

این ویژگی مشخصه آقای پورصمدی و دستیارانش بود. این‌که به سرعت دوربین را آماده کند، نور و تجهیزات را آماده کند و سرعت بالایی داشته باشد. این‌ها در کنار اخلاق خوش بسیار…