مرور برچسب

مستاجر

سرگردانی مالک و مستاجر

*محمد بلوهر *نویسنده و پژوهشگر سرگذشت انسان از دوران‌های بسیار دور که برای یافتن خوراک و تهیه پوشاک و پیدا کردن سرپناه یا مسکن، دشت و کوه و جنگل را می‌نوردید و…