مرور برچسب

معماری، خانه‌های تاریخی، خانه تاریخی اقبالیان

پدرم همدان را می‌پرستید

گلنار نیامی: نه تنها پدر بلکه تمام فامیل پدری‌ام یا راحت‌تر بگوئیم ما نیامی‌ها همدان را می‌پرستیم. علاقه پدرم به زادگاهش فقط یک علاقه معمولی نبود او عاشق همدان بود و…