مرور برچسب

هنرمند بی ادعا

هنرمند بی ادعا

*خسرو انصاری *هنرمند «سعید خضایی» دوست نازنینم، هنرمندی بزرگ و باسواد در زمینه نقاشی و تصویرگری بود. سعید بی ادعا و یک استاد واقعی بود. چقدر سخت و تلخ که باید…