مرور برچسب

پزشکی،معماری

تیغ بر آشیان شهر

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و معمار ساخت‌و‌ساز، سرمایه می‌خواهد. معماری، پول می‌خواهد. بناکردن یک ساختمان به کارفرما محتاج است و در این ماه‌ها و سال‌ها از میان…