مرور برچسب

کرونا

خوب و بد کرونا

*میثم رضایی مظفر بشر امروزی با تبدیل به نیروی کار با چشمانی بسته در خدمت دنیای ماشین صنعتی گشت و یکی از نتایج آن گسترش بی‌رویه شهرنشینی بود، غافل از آن‌که هوای…

خوب، بد، زشت

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست خوب: کاهش گازهای گلخانه‌ای در حد سال 1990، کاهش 14 میلیون تن زباله ریخته شده در طبیعت، وضعیت بهتر برای…

مرگ خوب، مرگ بد

*حسین پارسا *روزنامه‌نگار «مرگی در این جهان نیست/ ما جاودانگانیم/ هراسی از مرگ نیست/ چه در هفده سالگی، چه در هفتاد سالگی/ تنها نور است و حقیقت. - ارسنی…

بلای جهانگیر

* دکتر عبدالله نصرتی *عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه بوعلی ز تنــــــدباد حوادث نمی‌توان دیدن                      درین چمن که گلی بوده است یا سمنی؟ ببین در…