مرور برچسب

کودکان، بحران آب

آب به مثابه آبادانی

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان باتوجه به ارزش آب در زندگی روزمره، آموزش صرفه‌جویی در مصرف آب به کودکان و نوجوانان اهمیت بسیاری دارد، چراکه اگر این فرهنگ‌سازی از…