مرور برچسب

آئین

بوق حمام غیاث بیک

*اسدالله ویژه دور زمان­های قدیم، اکثر مردم به حمام­های عمومی مراجعه می­کردند و وسائل حمام در خانه­ها نبود در هر محله یک حمام به سبک قدیم ساخته بودند که دارای حمام…