اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

مهندس دلال نیست!

*فرزاد سپهر *معمار و روزنامه‌نگار تعرفه خدمات مهندسی چه ده یا بیست و یا سی درصد هم افزایش پیدا کند، به نسبت…

بازار بی‌ دروپیکر مسکن

همدان‌نامه: «علیرضا قاسمی‌فرزاد» در مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی و ارتباطات طی صحبت‌هایی گفت: در حوزه مسکن حدود ۲…