مرور برچسب

آلبرت کوچویی

همه دان، په شی!

*آلبرت کوچویی *روزنامه‌نگار عزیزی ، ویدیویی کوتاه از گذر از میدان عباس آباد تا گنجنامه در همدان را برایم فرستاد، دلم، آشوب شد. هول کردم که نکند، همه آن باغ های…