مرور برچسب

اخلاق مدار

هنرمند اخلاق مدار

*انسیه جباریان شاید در ارتباط با آثار «سعید خضایی» و نقاشی‌های منحصر به فرد وی سخن‌های زیادی گفته شده باشد، اما در این مجال قصد بر این است که بعدهایی از وجود او…